درباره گروه پیشگامان

. دپارتمان تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
. ​​​​​​​دپارتمان مشاوره مدیریت و توسعه کسب و کار

Logo

پیشگامان | پیشگام در حوزه های:
ارتباطات و فناوری اطلاعات
. مشاوره مدیریت و توسعه کسب و کار

ارایه راه حل های تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

گروه پیشگامان با هدف مکانیزه کردن فرایندهای سازمانی، با عرضه‌ی نرم‌افزارها و سخت افزارهای کاربردی، استفاده از راه حل های فناوری در کسب‌وکارهای ایرانی ایجاد گردیده. امروز، پیشگامان یکی از شرکت های فعال آی تی و آی سی تی در بخش خصوصی و سازمانی کشور است و با ارائه ی راهکارهای هوشمند نرم‌افزاری به کسب‌وکارها در اندازه‌های مختلف (شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، متوسط و کوچک) و در صنایع گوناگون، همراه آن‌ها در پیشبرد و توسعه‌ی سریع‌تر کسب‌وکارشان است.پیشگامان با شناخت و تجربه‌ای که از همراهی مشتریان خود کسب کرده است، راهکارهایی متناسب با فرایندها و نیازهای آن‌ها را در اختیارشان می‌گذارد و همواره هم‌سو با فناوری‌های روز دنیا راه‌حل‌های خود را توسعه می‌دهد. راهکارهای پیشگامان به صاحبان کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا با بینش دقیق‌تری سازمان‌شان را مدیریت کنند و از تغییرات بازار و روندهای آن مطلع شوند...​​​​​​​

گروه پیشگامان با هدف مکانیزه کردن فرایندهای سازمانی، با عرضه‌ی نرم‌افزارها و سخت افزارهای کاربردی، استفاده از راه حل های فناوری در کسب‌وکارهای ایرانی ایجاد گردیده. امروز، پیشگامان یکی از شرکت های فعال آی تی و آی سی تی در بخش خصوصی و سازمانی کشور است و با عرضه‌ی راهکارهای هوشمند نرم‌افزاری به کسب‌وکارها در اندازه‌های مختلف (شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، متوسط و کوچک) و در صنایع گوناگون، همراه آن‌ها در پیشبرد و توسعه‌ی سریع‌تر کسب‌وکارشان است.پیشگامان با شناخت و تجربه‌ای که از همراهی مشتریان خود کسب کرده است، راهکارهایی متناسب با فرایندها و نیازهای آن‌ها را در اختیارشان می‌گذارد و همواره هم‌سو با فناوری‌های روز دنیا راه‌حل‌های خود را توسعه می‌دهد. راهکارهای پیشگامان به صاحبان کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا با بینش دقیق‌تری سازمان‌شان را مدیریت کنند و از تغییرات بازار و روندهای آن مطلع شوند...​​​​​​​

درخواست مشاوره

فناوری و زیرساخت IT در سازمان شما

راهکارهای پیشگامان به صاحبان کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا با بینش دقیق‌تری سازمان‌شان را مدیریت کنند و از تغییرات بازار و روندهای آن مطلع شوند...​​​​​​​​​​​​​​

تیم تخصصی و حرفه‌ای

راهکارهای پیشگامان به صاحبان کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا با بینش دقیق‌تری سازمان‌شان را مدیریت کنند و از تغییرات بازار و روندهای آن مطلع شوند...​​​​​​​​​​​​​​

مشاوره و ایده پردازی

راهکارهای پیشگامان به صاحبان کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا با بینش دقیق‌تری سازمان‌شان را مدیریت کنند و از تغییرات بازار و روندهای آن مطلع شوند...​​​​​​​​​​​​​​

پشتیبانی

راهکارهای پیشگامان به صاحبان کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا با بینش دقیق‌تری سازمان‌شان را مدیریت کنند و از تغییرات بازار و روندهای آن مطلع شوند...​​​​​​​​​​​​​​