انواع شبکه های مخابراتی

 

در یک سیستم مخابراتی، شمار زیادی شبکه مخابراتی متفاوتی وجود دارند که برخی از آن‌ها بیشترین کاربرد را دارند:

  1. رادیو و تلویزیون (Broadcasting)
  2. شبکه تلفنی
  3. سیستم سلولی
  4. شبکه‌های محلی (Local Area Networks)
  5. شبکه‌های جهانی (Wide Area Networks)
  6. سیستم‌های ماهواره ای
  7. Bluetooth
  8. تلویزیون دیجیتال Digital TV
  9. سیستم‌های رادیو نرم‌افزاری (Software Radio)

هرکدام از این شبکه‌های مخابراتی در شاخه ای از مخابرات جواب گو می‌باشند.

برای نمونه برای شبکه‌های جهانی Wide Area Networks (یا به صورت خلاصه WAN)، سیستم‌ها توسط فیبر نوری و خطوط ماهواره ای به یکدیگر متصل می‌شوند.

یا در شبکه‌های محلی فقط سیستم هابا استفاده از کارت شبکه به یکدیگر متصل می‌شوند.